Betrokkenheid bij uw belang!

De accountantscontrole kan geen op zichzelf staande activiteit zijn, maar is nauw verweven met de besturing en beheersing van de organisatie. In de loop der jaren is de accountantsfunctie als gevolg van vragen in de markt sterk geëvolueerd. De kwaliteit van onze Audit Services begint dan ook bij de consistentie en transparantie van onze onafhankelijke registeraccountants en edp-auditors. Zij beschikken over een ruime ervaring, veelal in eerste instantie opgedaan bij de mondiale accountantskantoren, bij audits voor financiële instellingen, beursgenoteerde bedrijven, grote en middelgrote bedrijven, overheid en non-profit instellingen.

Onze Audit dienstverlening bestaat uit:

Financial Audit

Financial Audit

Accountantscontrole geeft zekerheid!

Bij Accoris Audit Services beseffen wij dat aan onze controleverklaring zekerheid wordt ontleend, en daarom is kwaliteit van de accountantscontrole voor ons het hoogste goed. Aan de kwaliteit van ons controletraject hechten we veel waarde. 

We vertellen u graag meer over:

  • Wettelijke controle
  • Vrijwillige accountantscontrole
  • Beoordelingsopdrachten
  • Overige assurance diensten.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem voor meer informatie contact op met Peter Holierhoek of Paul Wielink van Accoris Audit Services.

Peter Holierhoek
Managing Partner
+31 (0) 653 64 16 46
peter.holierhoek@accoris.com
Paul Wielink
Managing Partner
+31 (0) 653 49 21 15
paul.wielink@accoris.com