Accoris heeft diverse control frameworks voor bijna ieder type organisatie. Iedere organisatie heeft een vorm van sturing, dit kan vastgelegd zijn in bijvoorbeeld beleid, richtlijnen, besluiten, etc. De basis van sturing kan divers zijn, bijvoorbeeld uit hoofde van de verplichte wet -en regelgeving (toezichthouders), het behalen van financiële resultaten of contractuele eisen vanuit afnemersgroepen. De sturing geeft invulling aan de organisatie beheersdoelstellingen. In het kader van beheersing dient te worden aangetoond dat de sturing van de organisatie en processen is nageleefd en dat afwijkingen geconstateerd zijn. De controle van de naleving en het constateren van afwijkingen wordt gedaan door het implementeren van een control framework.

De door ons opgestelde control frameworks zijn gebaseerd op diverse normen, wet- en regelgeving. Hierdoor is een groot deel van het opstellen van het framework al klaar. Bij een implementatie van een control framework wordt deze aangepast voor de specifieke omstandigheden van de organisatie.

De beschikbare control frameworks:

• Informatiebeveiliging (Gebaseerd op ISO27001, COBIT, BIG, NCSC, SUWI)

• Finance (Gemeenten, Verzekeringsmaatschappijen, Banken)

• SOx (US en Japan/ JSOx)

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem voor meer informatie contact op met Niels van der Meij of Jeroen Holierhoek van Accoris®

Niels van der Meij
IT-auditor
+31 (0) 610 08 50 86
niels.vander.meij@accoris.com
Jeroen Holierhoek
IT-Auditor
+31 (0) 622 97 07 94
jeroen.holierhoek@accoris.com