Gaat het werk van uw medewerkers veranderen of dreigen functies en banen te verdwijnen dan is het, in het kader van goed werkgeverschap, van belang om uw medewerkers te ondersteunen bij het zoeken naar een andere baan.

Een van de mogelijkheden hiervoor is om uw medewerkers loopbaancoaching aan te bieden.

Wat is loopbaancoaching?

Bij loopbaancoaching wordt uw medewerker gecoacht bij vragen zoals:

  • Wat kan ik en wat wil ik?
  • Welke kwaliteiten heb ik het hoe kan ik die het best benutten?
  • Wat zijn mijn kansen mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
  • Hoe kan ik zorgen dat ik een baan vind die goed bij mij past.
  • Welke opleidingen zou ik kunnen volgen?

Samen met de loopbaancoach wordt het uiteindelijke doel bepaald en een persoonlijk actieplan gemaakt.

De medewerker wordt aan het denken en aan het werk gezet. Hij/zij krijgt diverse opdrachten gedurende het traject.

We onderscheiden drie soorten loopbaantrajecten. De eerste, het ontwikkeladviestraject, biedt de deelnemer de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Naast een arbeidsmarktscan zullen een aantal gesprekken gevoerd worden en wordt er een ontwikkelplan opgesteld. Een mooie start voor uw medewerkers om deze eerste stap te zetten.

De ervaring leert dat dit ontwikkeladviestraject een eerste aanzet geeft, maar dat dit doorgaans nog niet leidt tot een andere baan omdat het traject hiervoor te kort is. Wij bieden daarom een vervolgtraject aan dat aansluit bij het ontwikkeladviestraject, en voornamelijk gericht is op de medewerker zelf. In de meest uitgebreide variant van het loopbaantraject verzorgen we ook de bemiddeling om de kans op een andere baan te vergroten.

Gecertificeerde loopbaancoaches

Wij hebben een aantal gecertificeerde loopbaancoaches die verbonden zijn aan Accoris die het door de overheid gesubsidieerde ontwikkeladviestraject kunnen uitvoeren met uw medewerkers. 

 

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neem voor meer informatie contact op met onze consultant Dianne van Dulmen.

Dianne van Dulmen
Senior HRM Consultant
+31 (0) 646 23 09 92
dianne.van.dulmen@accoris.com