H. (Henry) van der Zon
Senior Accountancy staff MKB
+31 (0) 570 64 07 77 henry.vander.zon@accoris.com

H. (Henry) van der Zon, staff manager bij Accoris Ondernemersservice | Deventer, heeft na zijn HEAO-studie veel ervaring in de accountancy en administratieve dienstverlening opgedaan.  Henry is praktisch en flexibel en zijn werkstijl kenmerkt zich om middels diverse controles bepaalde verbanden te leggen en deze uitkomsten te beoordelen zodat een kwalitatief goede (maand) rapportage of jaarrekening kan worden opgesteld. 

Zijn motto is om samen, ieder in zijn kracht, tot een gezamenlijk goede prestatie te komen. Met u meedenken, oplossingen aandragen, maar u ook behoeden voor financiële en fiscale valkuilen. Henry ziet de combinatie van korte lijnen en een goed op elkaar ingespeeld team als de kracht van Accoris Ondernemersservice. Klanten worden gekoppeld aan de medewerker met de meeste ervaring in de branche. Dit ziet Henry als een groot voordeel, ook voor zichzelf. Want zo bouw je een band op en raak je echt betrokken bij de onderneming.