P.C.M. (Peter) Holierhoek RE RA
Managing Partner
+31 (0) 653 64 16 46 peter.holierhoek@accoris.com

Peter is managing partner bij Accoris Audit Services, en is IT-auditor en registeraccountant met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van:

  • IT Audits
  • Operational Audits
  • Financial Audits
  • Speciale onderzoeken
  • Corporate Governance
  • Informatiebeveiliging.

Peter is het beste te typeren als een veelzijdige ‘analytische doener’.

De eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij gefunctioneerd in de openbare accountantspraktijk bij een van de rechtsvoorgangers van PWC. Daarbij is zijn interesse gewekt voor een destijds nieuw vakgebied IT-Audit. Door dit te combineren met een overstap naar interne accountantsdiensten van banken heeft hij ervaring opgedaan in de IT van het bankbedrijf. Na het behalen van zijn accountantsdiploma is Peter teruggekeerd in de openbare accountantspraktijk bij Ernst & Young om zowel accountantscontrole als IT-Audit te kunnen doen. In deze periode is hij begonnen met research, publicaties en docentschappen. Hij heeft zijn carrière voortgezet in het verzekeringsbedrijf en later ook het bankbedrijf als intern accountant/IT-auditor. Sinds 1996 voert hij als zelfstandige professional project- en adviesopdrachten uit bij financiële instellingen, de overheid en de telecomsector.

De afgelopen jaren heeft Peter zich gespecialiseerd in diverse compliance onderwerpen zoals SOx, ISO 2700x, COBIT en Solvency II. Door de combinatie van opleiding, research en werkervaring beschikt Peter over brede kennis van het complex van aansturing, uitvoering en beheersing van de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende geautomatiseerde informatieverzorging. Met zijn hands-on aanpak en innovatieve instelling kan hij een concrete vertaalslag maken van strategie naar tactische en operationele bedrijfsvoering en zijn leidinggevende capaciteiten zet hij in om deze vervolgens in teamverband te implementeren.