Accoris governance

Grip op uw processen en wet- en regelgeving?

De consultants van Accoris hebben een Governance aanpak ontwikkeld om de complexiteit van de besturing en beheersing van de organisatie van Corporate en financiële instellingen inzichtelijk te maken. Met deze aanpak wordt de complexiteit gereduceerd en de performance van organisaties verbeterd en de daarmee samenhangende risico’s gematigd door middel van het instellen, handhaven en naleven van controls en wet- en regelgeving.  

Neem contact op om onze bewezen aanpak met u te bespreken.

Paul Wielink RA

Peter Holierhoek RE RA