BIO

Overheidsinstellingen dienen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Middels het uitvoeren van een BIO audit stellen wij vast in welke mate de overheidsinstelling voldoet aan de BIO.

Wij kunnen deze audit voor jouw organisatie uitvoeren en hierover rapporteren middels een assurancerapport. Het assurancerapport geeft je zekerheid in de mate waarin u voldoet aan de BIO. Je geeft hiermee antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Zijn de beheersingsmaatregelen afdoende ge├»mplementeerd om risico’s ten aanzien van de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van informatie te beheersen.

Jeroen Holierhoek RE

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.