Governance

Grip krijgen op processen en wet- en regelgeving?

De consultants van Accoris hebben een Governance aanpak met een tooling ontwikkeld om de complexiteit van de besturing en beheersing van de organisatie van klanten inzichtelijk te maken. Met deze aanpak wordt de complexiteit gereduceerd en de performance van organisaties verbeterd en de daarmee samenhangende risico’s gematigd door middel van het instellen, handhaven en naleven van controls en compliance aan wet- en regelgeving.  

Corporate governance

We hebben een unieke aanpak ontwikkeld. Hiermee kunnen wij de complexiteit, besturing en beheersing van jullie organisatie en financiële instellingen inzichtelijk maken. Bijbehorend verbeteren we de performance en verminderen we samenhangende risico’s.

MKB governance

Goed bestuur, het afleggen van de juiste verantwoording en het creëren van de juiste feedback routines; wij helpen jullie MKB onderneming graag de juiste richting op.