Verkoop van ondernemingen

Er is meer dat telt dan geld. Welke partij vertrouwt u de zorg toe van uw onderneming!

Er zijn vele redenen om jullie onderneming te verkopen. Je bent toe aan wat anders, wilt genieten van het opgebouwde vermogen of opvolging in de familie of vanuit het personeel is een optie.

Een complex vraagstuk, waarbij emoties een grotere rol kunnen spelen dan je zou vermoeden.

Gaan jullie voor de hoofdprijs, voor een goede voortzetting van het door jullie opgebouwde “kindje” of zijn er andere overwegingen die een rol spelen?

En in hoeverre is de onderneming afhankelijk van key-spelers?

Een goede voorbereiding vergt tijd en de adviseurs van Accoris Corporate Finance kunnen jullie daarbij ondersteunen met hun jarenlange ervaring met deze problematiek.

Het verkoopklaar maken houdt onder meer in dat de onderneming zonder jullie kan functioneren, anders moet bij het zoeken van een koper rekening worden gehouden dat zij jullie opvolgen als operationele directie hetgeen een effect op de prijsvorming kan hebben.

Uit de bedrijfs- en marktanalyse wordt een kopersprofiel opgesteld, een waardebepaling van de onderneming gemaakt en met jullie een shortlist van de potentiële kopers opgesteld die door ons worden benaderd en na gebleken interesse inzage krijgen in het opgestelde verkoopmemorandum. Als na onderhandelingen de intentieverklaring is getekend krijgt de beoogde koper de gelegenheid om de boeken te onderzoeken (verificatie- of due diligence onderzoek). Nadere onderhandelingen, op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek,  die invloed kunnen hebben op de prijsvorming of het al dan niet doorgaan van de deal worden door ons uitgevoerd en bij succesvolle afronding zal de notaris de verkoopovereenkomst met alle overeengekomen garanties en waarborgen notarieel afronden

Accoris Corporate Finance hanteert hiervoor een beproefde aanpak, die afhankelijk van wat wenselijk is, in de volgende fasen is onder te verdelen:

  • Opstellen verkoopstrategie
  • Verkoopklaar maken
  • Bedrijfs- en marktanalyse
  • Uitvoeren van een waardebepaling
  • Selectie
  • Opstellen verkoopmemorandum
  • Intentieonderhandelingen
  • Verificatieonderzoek
  • Slotonderhandelingen

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.