HRM en Payroll services

Wil je meer grip houden op de loonkosten en administratieve lasten verminderen?

Besteed dan jullie HRM en payroll services uit aan Accoris Ondernemersservice. Onze specialisten zorgen voor het verlonen van de salarisstroken van alle CAO’s en dienen aangiften in bij De Belastingdienst. Ook beantwoorden ze al jullie vragen over CAO-afspraken, ontslagzaken en werknemersverzekeringen. We geven jullie online inzage in onder andere salarisstroken, aangiften en toeslagen. Met ons online systeem kan een compleet HRM-dossier worden bijgehouden. Jouw werknemers kunnen zelf maandelijks hun loonstrook downloaden. Dan hebben jullie daar geen omkijken naar.

Wil je HR zaken goed op orde hebben?

Onze HR-consultants ondersteunen jullie bij de inrichting en uitvoering van het HR beleid. Dit zowel als het gaat om beleidszaken als de praktische uitvoering van het personeelsbeleid. Op het gebied van ziekteverzuim en het voldoen aan alle verplichtingen conform de wetgeving hebben wij de nodige expertise en kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als casemanager voor de verzuimdossiers. Ook coaching van medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Ben je op zoek naar een vertrouwenspersoon?

Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties komen helaas voor binnen organisaties.

Het is belangrijk én verplicht om als organisatie een goed beleid hieromtrent te hebben en medewerkers te ondersteunen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen. Een vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon om deze ondersteuning te bieden.

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken!

Sabine Heisterkamp

Joke Krale

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.