Corporate Finance

Ondernemers staan vaak voor strategische vraagstukken met verstrekkende financiële gevolgen. Schaalvergroting, toenemende concurrentie, geen bedrijfsopvolging zijn slechts enkele voorbeelden. Veelal leidt dit tot noodzakelijke actie van de ondernemer: acquisitie van een onderneming, verkopen van de onderneming of aangaan van een joint venture of strategische samenwerking.
Een niet geringe beslissing, zo niet een unieke gebeurtenis!
Onze consultants staan jullie bij en bieden houvast door jullie te begeleiden, te adviseren en jullie belangen te behartigen.
Binnen Accoris is alle ervaring en deskundigheid op het gebied van Corporate Finance gebundeld. Wij hebben daadwerkelijk zicht op jullie belangen.
Daarvoor is het wezenlijk dat we elkaar goed leren kennen, dat is de basis voor jullie succes.
We kunnen jullie van dienst zijn met de volgende diensten:

  • Strategievorming
  • Koop van ondernemingen
  • Verkoop van ondernemingen
  • Waardebepaling van Ondernemingen
  • Due Diligence
  • Sparringpartnership

Strategie vorming

De levensfase van jullie onderneming is leidraad voor wenselijke vervolgstappen. In samenspraak stellen wij op basis van aanwezige drijfveren, zakelijke ambities en onze vakkundige consultants een strategie op maand op.

Koop van ondernemingen

Het aankopen van ondernemingen vereist de juiste expertise op het gebied van bedrijfsacquisitie. Van de onderhandelingen, vooronderzoek, marktverwachtingen tot concurrentieafwegingen; we denken mee om jullie verwachtingen waar te maken.

Verkoop van ondernemingen

Een goede voortzetting van een onderneming na verkoop is voor alle partijen wenselijk. Een optimale voorbereiding, prijsbepaling, informatievoorziening en procesbegeleiding zijn slechts voorbeelden van onze dienstverlening. We helpen jullie graag richting een geruststellende toekomst.

Waardebepaling van ondernemingen

‘Wat is ons bedrijf eigenlijk realistisch waard?’, een vraag die vaak gesteld wordt en erg begrijpelijk is. De motor achter jullie onderneming, de warme klantrelaties, de ondernemingsomgeving en dergelijken zijn cruciale toevoegingen aan de intern bekende financiële staat van welzijn. We stellen graag met jullie de toekomstige balans op.

Due diligence

Zodra alles op tafel ligt, kan er een realistisch beeld worden geschetst over de gezondheid van een onderneming. Vanuit financieel, juridisch en commercieel oogpunt brengen wij de toekomstige rentabiliteit en alle bijkomstige aspecten in kaart.

Corporate recovery

Een onderneming kan op elk moment terecht komen in een probleem omtrent de liquiditeit. Het zoeken naar quick-wins, het versnellen van ingaande geldstromen en beperkingen voor de uitgaande geldstromen kunnen ademruimte bieden om lange termijn problemen het hoofd te bieden.

Sparring partnership

Wij kunnen jullie onderneming op verschillende manieren ondersteunen als professioneel klankbord. Als wij op de hoogte zijn van jullie unieke situatie, kunnen we in samenspraak afspraken maken om kansen niet allen te zien maar ook te pakken.

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.