Waardebepaling van Ondernemingen

Een verwachting kent een waarde, een deal kent een prijs!

Op enig moment kan de vraag zich voordoen wat de waarde van jullie of een andere onderneming is. Bijvoorbeeld bij koop of bij verkoop van een onderneming, maar ook in andere situaties, zoals het splitsen van een onderneming of bij een echtscheiding, etc.

De waarde van een onderneming wordt bepaald door toekomstige verdiencapaciteit. Om deze waarde van een onderneming te bepalen hanteren wij methoden die met name zijn gebaseerd op de verwachtingen voor de toekomst. Om tot een goed waardeoordeel te komen wordt enerzijds aan de hand van feiten en cijfers gekeken naar trends in de ontwikkeling die de onderneming doormaakt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de potentie van de onderneming, hetgeen zal leiden tot een analyse van sterke en zwakke punten van de onderneming. Voor de definiƫring van de kansen en bedreigingen van de onderneming, zullen de ontwikkelingen in de branche en de concurrenten in kaart worden gebracht. Met behulp van deze SWOT-analyse en hierop gebaseerde prognoses wordt via rekenmodellen de waarde van de onderneming bepaald. Deze waarde zullen wij vervolgens altijd (indien mogelijk) toetsen aan de waarde van vergelijkbare ondernemingen.

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.