Koop van Ondernemingen

Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes!

Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging, schaalvergroting of staan jullie op het punt om alleen of samen met het management een onderneming over te nemen?
Diverse redenen kunnen genoemd worden voor de koop van ondernemingen. 

Accoris Corporate Finance heeft de benodigde expertise om bij acquisities, management buy-outs en management buy-ins gedurende het gehele overnametraject de juiste begeleiding te geven.

Vanuit de, samen met jullie geformuleerde, koopstrategie toetsen wij de mogelijke ondernemingen aan de uitgangspunten als markt, omvang, rendement en toekomstverwachtingen. Door onze inzet kunnen wij met behulp van ons uitgebreide netwerk de markt verkennen en gesprekken met ondernemingen voeren zonder jullie identiteit prijs te hoeven geven.

Komt het tot onderhandelingen, dan zullen wij met jullie op basis van de ter beschikking gestelde informatie een indicatieve waardebepaling uitvoeren. Het door of namens jullie uit te brengen bod kan worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder verwachte synergievoordelen, marktverwachtingen en concurrentieafwegingen.

In een due diligence onderzoek wordt, nadat de Letter of Intent is getekend, onderzocht of de verstrekte informatie juist is en of aan de harde eisen die in de Letter of Intent zijn opgenomen wordt voldaan. Nadere onderhandelingen, op basis van de uitkomsten van het due diligence onderzoek, die invloed kunnen hebben op de prijsvorming of het al dan niet doorgaan van de deal worden met of namens jullie door ons uitgevoerd en bij succesvolle afronding zal de notaris de koopovereenkomst met alle overeengekomen garanties en waarborgen notarieel afronden.

Accoris Corporate Finance hanteert hiervoor een beproefde aanpak die afhankelijk van de situatie de volgende fasen kent:

  • Opstellen acquisitiestrategie
  • Selectie van kansrijke prospects
  • Biedingsprocedure
  • Due diligence
  • Slotonderhandelingen

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.