Corporate Recovery

Als de nood hoog is, zijn de juiste stappen noodzakelijk!

Jullie onderneming heeft te maken met acute liquiditeitsproblemen door achterblijvende resultaten, incidentele tegenvallers, een tegenzittende markt of een te lange terugverdientijd van de investeringen. Diverse redenen kunnen genoemd worden waardoor de onderneming ‘in zwaar weer’ terecht kan komen. Accoris helpt bij corporate recovery!

Met de gespecialiseerde crisismanager van Accoris Corporate Finance haalt u de benodigde expertise in huis die oplossingen creëert voor jullie onderneming die in moeilijkheden is gekomen. De crisismanager heeft ervaring naar het zoeken van quick-wins, maatregelen om ingaande geldstromen te versnellen en uitgaande geldstromen te beperken. Voorts neemt de crisismanager discussies met de bank, fiscus, crediteuren, personeel etc. over. Stelt prioriteiten en geeft het zittende management weer tijd voor ‘de business’. Als de continuïteit van een onderneming acuut en ernstig wordt bedreigd dan is management, financiële, bancaire en juridische expertise in nauwe samenhang nodig. Accoris Corporate Finance biedt deze dienst daarom desgewenst aan in een samenwerkingsverband met bancaire en juridische specialisten. Doorgaans wordt eerst een gespecialiseerde crisismanager van ons ingezet, gevolgd door een interim-manager.

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.