Due Diligence

Als de gordijnen opengaan, komt de waarheid in het licht!

Wil je niet voor verrassingen komen te staan bij de overname van een onderneming of geconfronteerd worden met een ‘erfenis’ van een toekomstige samenwerkingspartner? Diverse redenen kunnen genoemd worden om een due diligence te laten verrichten. 

De due diligence specialisten van Accoris Corporate Finance lichten de gehele onderneming door. In het onderzoek komen de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten aan de orde. Kortom, alle elementen die de toekomstige rentabiliteit kunnen beïnvloeden worden onder de loep genomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang bij het nemen van de uiteindelijke beslissing.

Neem contact op om onze bewezen aanpak te bespreken.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.