Audit & Certificeringen

Jullie organisatie heeft een groot aantal interne en externe stakeholders, die elk een gerechtvaardigd belang hebben bij de inrichting, het functioneren en de verslaglegging. Onze onafhankelijke deskundige medewerkers toetsen de aangetroffen situatie aan met het management overeengekomen of door stakeholders opgelegde normen en rapporteren conform daarvoor opgestelde algemeen aanvaarde rapportageformaten. Wij zijn aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht zoals NBA en NOREA, zodat de vakbekwaamheid, professionaliteit en ethiek van onze medewerkers en de kwaliteit van het geleverde werk zijn gegarandeerd. Met de uitkomsten van ons werk voegen wij essentiële waarde toe aan informatie over de organisatie ten behoeve van het management of stakeholders.

Consultancy & Interim

Bij de bedrijfsvoering treden onvermijdelijk vraagstukken van uiteenlopende aard op. Wij beschikken over deskundige medewerkers met specialismen op vele gebieden, die kunnen bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Onze medewerkers komen op voor jouw belangen, dagen je uit om tot verbeteringen te komen of kunnen tijdelijk worden ingezet in jullie organisatie. Wij voegen blijvende waarde toe aan jullie organisatie, gericht op het verbeteren van de besluitvorming, continuïteit en winstgevendheid van jouw organisatie.

Ondernemersservice

Een goede en overzichtelijke administratie van jullie onderneming is van essentieel belang voor een succesvolle organisatie. Bij Accoris Ondernemersservice kun je terecht met jouw boekhouding, personeelsadministratie en alle andere financiële zaken voor jouw onderneming. Wij ontzorgen je graag, maar denken vooral met je mee om de business in beweging te zetten.

(IT) Solutions

Onze consultants helpen organisaties hun bedrijfsprocessen te verbeteren en vereenvoudigen. Dit doen wij door jouw organisatie te voorzien van onze bewezen aanpak. Onze aanpak kunnen wij ondersteunen met onze geautomatiseerde oplossingen.

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.