AFAS implementatie

Hebben jullie de bedrijfsprocessen goed in beeld? Wil je de organisatie efficiënter laten werken? Beter inzicht in de cijfers?

De ERP-applicatie van AFAS is nagenoeg altijd de beste oplossing, vanwege de oneindige mogelijkheden, die wij graag demonstreren om jullie een verantwoorde keuze te laten maken.

De applicatie zorgt ervoor dat jullie bedrijfsprocessen efficiënt worden ondersteund en dat je actuele inzichten krijgt. Een gedegen implementatie is daarbij een randvoorwaarde. Onze AFAS Experts helpen jullie met een succesvolle inrichting van de ERP-applicatie. Na het opstellen van een plan van aanpak, met daarin de doelen (informatiebehoefte voor sturing en beheersing en veelal efficiency en gebruikersgemak) en aandacht voor de veranderingen voor de medewerkers, brengen wij de bedrijfsprocessen in kaart. Na vaststelling door de opdrachtgever gaan we de bedrijfsprocessen daadwerkelijk digitaliseren en richten we de AFAS modules in. We gaan vervolgens met de gebruikers uitgebreid testen en geven training on the job. De livegang van AFAS en AFAS Implementatie is dé milestone die met elkaar gevierd moet worden.

Sander Wielink

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.