Copyright Accoris 2001-2024

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze WWW-site komen uitsluitend toe aan Accoris of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze WWW-site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accoris.

Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accoris geen controle heeft. Accoris draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie,  neem contact met ons op via info@accoris.com.

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.