Suwinet

Sturing bieden aan de informatiebeveiliging voor jullie Suwinet omgeving

Organisaties die gebruik maken van Suwinet moeten voldoen aan het normenkader GEVS (BKWI – Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022) en hierop jaarlijks een audit laten uitvoeren door een Register EDP-auditor (RE).

Wij kunnen deze audit bij jullie organisatie uitvoeren en hierover rapporteren middels een assurancerapport in een door BKWI en SZW geaccepteerd formaat. Door onze deelname in de werkgroep ENSIA (waarvan onderdeel Suwinet) zijn wij betrokken bij het opstellen van de testaanpak voor auditors en op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Onderzoeksvraag bij de Suwinet-audit: Zijn er voldoende maatregelen getroffen om vast te stellen dat er (on)rechtmatige bevragingen zijn gedaan op Suwi-gegevens (zoals UWV, RDW, Kadaster, BRP, DUO, etc).

 Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Jeroen Holierhoek RE

Peter Holierhoek RE RA

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.