Consultancy en Interim

Bij de bedrijfsvoering treden onvermijdelijk vraagstukken van uiteenlopende aard op. Wij beschikken over deskundige medewerkers met specialismen op vele gebieden, die kunnen bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken met betrekking tot consultancy en interim. Onze medewerkers komen op voor jullie belangen, dagen je uit om tot verbeteringen te komen of kunnen tijdelijk worden ingezet in jullie organisatie. Wij voegen blijvende waarde toe aan de organisatie, gericht op het verbeteren van de besluitvorming, continuïteit en winstgevendheid.

Corporate Finance

Van schaalvergroting, toenemende concurrentie, gebrek aan bedrijfsopvolging; we staan klaar voor jullie strategische vraagstukken. Grote gebeurtenissen moeten gepaard gaan met de juiste beslissingen.

Governance

De consultants van Accoris hebben een Governance aanpak ontwikkeld om de complexiteit van de besturing en beheersing van de organisatie van Corporate en financiële instellingen inzichtelijk te maken.

Interim

Door personeelsgebrek kunnen er snel cruciale schakels in jouw organisatie verdwijnen. Via onze interim oplossingen verhelpen wij dit niet alleen, maar kan er ook voortijdig op geanticipeerd worden.

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.