Strategievorming

Wie doelloos door het leven gaat, staat op elk kruispunt weer in twijfel welke richting de juiste is!

Om jullie goed te kunnen adviseren willen wij graag met jou en je (levens)partner(s) in gesprek, in de vorm van een workshop. Zo wordt helder wat jullie beweegt, wat jullie persoonlijke drijfveren en (zakelijke) ambities zijn en welke strategische keuzes er nodig zijn om te komen tot een routemap voor de ontwikkeling van jullie onderneming en/of van jou als (startende) ondernemer.

Jullie normen en waarden, visie en missie en de levensfase waarin jullie en de onderneming zich bevinden zijn de basis voor de samenwerking met de adviseurs van Accoris Corporate Finance.

Deze routemap is de uitkomst van de door jullie vastgestelde strategie, voor de realisatie van doelen voor groei, verkoop of overdracht van de onderneming of van jou als persoon.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.