Procesoptimalisatie

Hebben jullie de bedrijfsprocessen goed in beeld? Jullie willen de organisatie efficiënter laten werken? Meer en beter inzicht in de cijfers krijgen?

Procesoptimalisatie is vrijwel altijd de oplossing voor deze vragen. Onze ervaring leert dat jullie meer kunnen halen uit de bedrijfsprocessen met ERP-software.

Veelal ligt de sleutel bij de optimalisatie van alle bedrijfsprocessen, maar vaak kunnen we met een Quick Scan al een aantal Quick wins realiseren.

Na de intake doen we een analyse van alle afdelingen, functies en workflows, stellen vervolgens het verbeterpotentieel in de bedrijfsprocessen vast en maken hiervoor een blauwdruk. Onze (AFAS) experts zorgen er daarna samen met de stakeholders in jullie organisatie voor dat de bedrijfsprocessen worden geborgd, bijvoorbeeld via de workflows in AFAS.

Paul Wielink RA

Aldert Veenstra RA

Contactformulier

Audit

Accoris Audit en Certificering biedt onafhankelijke toetsing en rapportage voor uw organisatie, waarbij we de huidige stand van zaken evalueren volgens gestelde normen. Aangesloten bij beroepsorganisaties met tuchtrecht, zoals NBA en NOREA, garanderen we professionaliteit en kwaliteit. Onze bevindingen leveren waardevolle inzichten voor management en stakeholders.