Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Accoris is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze WWW-site.